КУРС ПО ФРИЗЬОРСТВО

КУРС ПО ФРИЗЬОРСТВО

Търсенето на фризьорски услуги в България се развива бързо. Клиентите, кoитo ползват тези услуги, стават все по-информирани и взискателни. Фризьорските салони все повече имат нужда от добре обучени, компетентни, уверени и модерни професионалисти, а и много талантливи хора мечтаят да станат фризьори.
Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация професия “Фрозьор” се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.
Основна цел на обучението по професията “Фризьор” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.
Курсът се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит. Нашите материални бази за провеждане на часовете по практика и теория са оборудвани според Европейските стандарти за обучение на професионални фризьори и е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерство на образованието, младежта и науката за обучение на лица навършили 16 години.
Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността).
Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията
Всеки курсист, след като вземе пълният хорариум от часове, съгласно държавните образователни изисквания и след като се яви на квалификационен изпит, получава втора степен на професионална квалификация, специалност „фризьор“ – Държавна диплома от Министерството на образованието, науката и младежтта.

– Подходящ за начинаещи
– С основен акцент на практическата подготовка -Практика: работа с реални клиенти във фризьорски салон
– С множество упражнения върху реални клиенти и модели на територията на учебен салон в реална обстановка
– Обучение в малки групи и индивидуално внимание от страна на висококвалифицираните преподаватели
– Подготвя кандидатите на необходимото ниво за работа в салон веднага след курса
– Предоставя възможност за Държавна диплома съобразно изискванията на Европейския съюз и МОНМ
– Предоставя възможност за Европаспорт, специално предназначен за работа в чужбина
– Всички необходими материали и оборудване са включени в таксата за обучение
– Обучението се провежда в график съобразен със свободното време на курсиста и е строго индивидуално

Курсът е въвеждащ начинаещите кандидати в професията, като предоставя встъпителна основа за работата и организацията във фризьорския салон. В обучението е включена теоретико-практическа подготовка по компонентите от програмата, изброени по-долу. Изключително се набляга на практическото обучение и индивидуалното внимание върху всеки от обучаваните.
Целта на курса е да създаде отлична основа за старта в професията на всеки бъдещ фризьор. След курса завършилите успешно могат да проктикуват професията във всички салони за красота в страната и Европа.
Курсът по Фризьорство включва всички компоненти от основното обучение по фризьорство и едновременно с това въвежда кандидатите в същността на професията.
Обучението е теоретико-практическо, с акцент върху практическата подготовка.
Програмата е синтезирана и наситена с много от основните положения във фризьорството, като продължителността й е един месец.
Целта на курса е да подготви кандидатите за самостоятелна работа в салон за красота, а издаваният документ дава право на завършилите да практикуват професията на територията на страната и европейският блок.
  • Всички курсисти получават пълно съдействие и препоръки при намиране на работа .
  • Сфера на професионална реализация – С Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.
https://www.dalgoletiebg.com/курс-по-фризьорство/ 

Comments

Popular posts from this blog

Как да си отворим салон за красота

ПРЕПОДАВАТЕЛИ